Bekijk onze vacatures
E-power & Condensatorbatterijen

E-power & Condensatorbatterijen

Door het toenemende gebruik van elektronische apparatuur, waaronder de stroom apparatuur, is de aanwezigheid van storingen in de stroomvoorziening nog kritischer geworden. 

De effecten van deze elektrische storingen kunnen de goede werking van de systeemcomponenten aanzienlijk beïnvloeden, waardoor de normale werking in de ernstigste gevallen in het gedrang komt.

In industriële en geavanceerde dienstensectoren kunnen dergelijke storingen bijvoorbeeld leiden tot een verstoring van de productie, die niet alleen duur is, maar ook onaanvaardbaar.

Het onderzoek naar de kwaliteit van het elektrisch vermogen (Power Quality) houdt verband met twee uiterst belangrijke aspecten van de werking van het systeem en de apparatuur:

  • energie-efficiëntie en -besparing;
  • betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en beschikbaarheid.

De belangrijkste oorzaak van de slechte prestaties van een systeem of een apparaat is de aanwezigheid van harmonische in het net die een aanzienlijke economische impact hebben op systemen en elektrische apparaten met betrekking tot: verhoogde energie-uitgaven, verhoogde slijtage van materialen, lagere betrouwbaarheid van systemen en componenten, grotere productiviteitsverliezen.

In eerste instantie is het voldoende om over gedimensioneerde power-factor condensatoren te gebruiken om deze snelle achteruitgang te voorkomen. 

Om het fenomeen van deze harmonische stroom volledig het hoofd te kunnen bieden, is E-power de perfecte oplossing.

Een E-power apparaat is in staat om de harmonische belasting van het elektriciteitsnet te verminderen met als gevolg een verbetering van de energieprestaties en de kwaliteit van het elektrisch vermogen in het systeem en de aangesloten apparaten.

e-power mini

Het gebruikte elektrische vermogen bestaat in feite uit een functioneel onderdeel, noodzakelijk voor de werking van elektrische belastingen, waaraan een niet-functionele, niet noodzakelijke fractie wordt toegevoegd, die wordt opgewekt door verliezen en vervormingen van het elektriciteitsnet. E-Power werkt door het niet-functionele percentage te verminderen.

Door de eenvoudige aanwezigheid van reactieve componenten en schakelaars / schakelaars worden de verliezen als gevolg van de installatie van het systeem nagenoeg tot nul herleid, in tegenstelling tot actieve filters met weerstanden en schakelende vermogens apparaten (SCR’s, MOSFET’s).

Bovendien is de schakeling zodanig geconfigureerd dat de installatie kan worden aangesloten en losgekoppeld van de elektrische installatie zonder dat de werking ervan in het gedrang komt, dankzij een gepatenteerd bypass systeem.

De voordelen van E-power

  • Stroomkwaliteit plannen en beheren in slechts één enkel apparaat
  • Energiebesparend tot 5% (in een gemiddelde harmonische stroom vervuiling)
  • Verhoging betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het systeem met een kostenbesparing op onderhoud tot gevolg
  • Gepatenteerd bypass systeem inclusief spaarstand
  • Afstandsbediening, E-controller, waardoor bewakings-, supervisie-, analyse- en meetoperaties mogelijk zijn vanop afstand